Osteopatia en adults

Lumbàlgia, ciàtica, contractures, tendinitis, migranya… són algunes de les causes més freqüents de visita a l’osteòpata.

Petites molèsties físiques són avisos i si es tracten a temps podem prevenir lesions o fins i tot patologies més greus.

El dolor acostuma a ser el motiu de visita a l’osteòpata dels adults. El funcionament correcte de la columna vertebral és important per gaudir de bona salut. Contractura cervical, lumbàlgia i ciàtica són bons exemples per explicar com funciona l’osteopatia.

Quan convé fer una visita a l’osteòpata?

  • Un cop l’any per prevenció.
  • Lumbàlgia, ciàtica, hèrnia discal, contractura cervical.
  • Tendinitis, artrosi, dolors articulars o musculars.
  • Després de traumatismes, accidents, operacions…
  • Cefalea, migranya, inestabilitat, vertigen.
  • Neuràlgies (N. Trigèmin, N. Arnold)
  • Dolor menstrual, amenorrea…
  • Problemes respiratoris, digestius…
  • Embaràs, post-part.

Osteopatia i contractura cervical

És un dels principals motius de consulta en joves estudiants, adults que treballen moltes hores a l’ordinador i gent gran. Molt freqüent en persones amb antecedents d’accidents amb fuetada cervical.

És un dolor intens a la regió cervical que s’acompanya d’una sensació de rigidesa.

A vegades no s’arriba al grau de contractura però el pacient té una percepció de tensió contínua a la zona cervical que sol anar fins a la part baixa del cap (occipital). Sol empitjorar en posicions de treball estàtic prolongades.

En alguns casos es pot acompanyar de cefalea, inestabilitat o sensacions de formigueig cap a les mans.

El tractament osteopàtic tindrà en compte tot el cos del pacient i no només la zona dolorida.

Bloquejos a qualsevol punt de la columna vertebral, a la pelvis, al diafragma o la cintura escapular poden estar a l’origen d’aquestes contractures. Si manipulem les cervicals però no millorem tot el sistema, molt probablement les contractures tornaran al cap de poc temps.

Osteopatia i ciàtica

La ciàtica és un dolor agut que segueix el recorregut del nervi ciàtic. Això es tradueix en un dolor que baixa per la regió glútia d’un costat i va cap a darrere de la cuixa, sovint fins al peu.

És un dolor provocat per la compressió del nervi ciàtic en algun punt del seu recorregut. En funció del grau de compressió i del lloc on aquesta es produeix, la intensitat i la localització poden variar.

L’ús d’analgèsics i antiinflamatoris pot ser recomanable en un primer moment, però és indispensable el tractament osteopàtic per redreçar la situació. Cal reequilibrar l’estructura com més aviat millor per permetre la descompressió del nervi. En la majoria dels casos un parell de sessions d’osteopatia fan canviar molt la simptomatologia. D’altres seran més complicats perquè s’ha produït una gran hèrnia discal.

Osteopatia i hèrnia discal

El disc intervertebral és un anell fibrós de cartílag, molt dens i resistent a les forces de compressió. En el seu centre hi ha un nucli polpós, com una gelatina que fa la funció d’amortidor.

L’hèrnia discal es produeix per la fissura o trencament d’aquest disc i la migració d’una part del material del nucli cap a la perifèria. Aquest desplaçament d’una part del disc pot provocar la compressió d’una arrel nerviosa en el forat per on el nervi surt de la columna vertebral. És aleshores quan pot provocar una gran simptomatologia: ciàtica, cruràlgia, neuràlgia braquial.

Per una qüestió biomecànica les hèrnies discals se solen produir a la zona baixa de les lumbars (L4-L5, L5-S1) i de les cervicals (C5-C6, C6-C7).

Símptomes com contractures lumbars, lumbàlgies agudes de repetició o dolor lumbar crònic són un avís d’una disfunció en aquesta regió. L’hèrnia discal es pot produir d’un dia per l’altre a causa d’un esforç sobtat, però sempre en el context d’un deteriorament previ d’aquest disc. Sempre serà millor posar-se en mans de l’osteòpata per tractar una disfunció que per tractar una lesió. La prevenció és doncs essencial.

En el cas que l’hèrnia discal ja s’hagi produït l’osteòpata treballarà igualment amb tot el conjunt del cos per revertir el desequilibri biomecànic que ens ha portat a aquesta lesió. També farà un tractament local per alliberar el nervi pinçat, a vegades molt efectiu però cal tenir clar que ja no som en el terreny de la disfunció sinó en el de la lesió i el procés de recuperació pot ser lent.